2011. január 13., csütörtök

Januárban is! Rejtő Jenő, Agatha Christie - A ponyva királyai

Januárban is fokozza a vitalitást A ponyva királyai sorozat!

A minden héten, szerdán megjelenő A ponyva királyai sorozat olcsó papírkötésben jelenteti meg Rejtő Jenő és Agatha Christie 20-20 felejthetetlen művét még 2011 júliusáig.

Januárban következnek:

1. Rejtő Jenő: Pokol a hegyek között - 2011.01.05. szerda

2. Agatha Christie: Mrs. McGinty meghalt - 2011.01.12. szerda

3. Rejtő Jenő: Bradley Tamás visszaüt - 2011. 01. 19. szerda

4. Agatha Christie: A ferde ház- 2011. 01. 26. szerda

A ponyva királyai sorozat további Rejtő Jenő és Agatha Christie köteteit keresd minden szerdán az újságárusoknál, vagy érdeklődj a kedvezményes előfizetési lehetőségekkel kapcsolatban a 06 (1) 292-9530-as telefonszámon!

Rejtő Jenő: Pokol a hegyek között

Versenyfutással kezdődött az egész gyalázatosság. Több mint száz éve annak, hogy a Lonsdale-ősök elindultak Nyugatra. Versenyt futottak a földért. Hegynek fel! Két Lonsdale család vándorolt akkor ide keletről. Unokafivérek. Ők is futottak. Előzőleg sem fértek meg egymással úgy, ahogy jó rokonokhoz illik, és most úgy akarta a sors, hogy annyi ember közül ketten maradjanak a hegyi ösvény utolsó fordulójában. Hogy azután mi történt, azt senki sem tudja, és nem is fogja megtudni soha. Az egyik Lonsdale elsőnek ért fel a tetőre, a másik bezúzott fejjel, ájultan feküdt nem messze a céltól. Kődobás tette harcképtelenné. Hugh Lonsdale, miután eszméletre tért, azt állította, hogy megelőzte már az unokafivérét, mikor kődobás érte. Ezt Davy Lonsdale nem tagadta, csak azt tagadta, hogy ő dobta a követ. Hugh Lonsdale esküdözött, hogy egy perccel előbb, mikor megfordult, látta, amint Davy lehajolt. Akkoriban nem volt idő holmi aprólékos kivizsgálásra, tárgyalásra. A bizottság a fennsíknak ezt a részét kétfelé osztotta. Egyik területet Davy kapta, a másikat Hugh. Mindkettő úgy érezte, hogy az egész földdarab neki jár. És a versenyfutás azóta nem ér véget…

Rejtő Jenő: Bradley Tamás visszaüt

Bradley Tamás, a londoni vegyészmérnökből lett légionista maga sem gondolta, hogy a húga és családja becsületén esett csorbáért úgy fog „visszaütni", hogy ebbe az ütésbe majdnem maga is, szerelme is belepusztul. Csak később érzi meg, hogy a millió veszélyt rejtő dzsungel és egy szökött legionáriusra leselkedő borzalmak bizony nem a legkedvezőbb helyzetet teremtik a bosszúhoz. Egyetlen szerencse, hogy a „Dalol a vadon" című film forgatására elindult expedíció minden tagját, bár már csak haláluk után, felfalják a termeszek, és így az egész felszerelésük a bajba jutott szökevények birtokába kerül, többek között Szép Heléna jelmeze, valamint két lánctalpas kocsi is…

Írd meg nekünk...

A februári Karimában két KHT-s felel a kérdéseinkre, aktuális témákban. Nagy Gábort a szociális ügyek kapcsán, Varga Károlyt pedig a kollégiumi felvételi/elhelyezés ügyében kérdezzük. Ha úgy érzitek, van olyan része a témáknak, ami nem világos, van olyan kérdés, amit feltennétek, írjátok meg nekünk! :) Bátran! :) Itt a nagy lehetőség....

Kérdéseiteket feltehetitek a Karima Facebook oldalán:
http://www.facebook.com/pages/Karima/130672246997417

2011. január 6., csütörtök

Az építőmérnök- Szakmaismertető információk

Az ókori Egyiptomban víz híján a területeket öntözőrendszerekkel kellett ellátni, mely csatornarendszer megkönnyítette az emberek mindennapjait, s egyben már komoly munka volt, mely a kor építőmérnökeinek igen gondos tervezői feladatot jelentett.
Az ókori Kínában az öntözésen túl a táji adottságokkal is küzdeni kellett, de mérnökeik olyan megoldást találtak a mezőgazdasági talajművelésre (lépcsőzetes hegyoldal kiépítése), mely máig hatékony és működőképes módszert jelent.
Az ókori Róma máig szemet gyönyörködtető út-és vízhálózatának kiépítése ugyanúgy az építőmérnökök munkájának köszönhető.

A medrükből gyakran kilépő folyók gátrendszerekkel való szabályozása, a folyókon átívelő hidak vagy napjainkban a városok közműhálózatainak megépítése, az úthálózat vagy az épületek tartószerkezeteinek megtervezése mind-mind az építőmérnökök feladata.

Az építőmérnök tevékenysége mára már ezt az igen sokrétűvé vált munkát, munkafolyamatot takarja, mely az összetett és igen nagy léptékű építmények megtervezésével, létrehozásával, fenntartásával foglalkozik.

Az építőmérnök szakirányát tekintve igen sokrétű lehet (magasépítő, híd-és műtárgyépítő, mélyépítő, mérnök-építész, út-és vasútépítő, vízépítő mérnök, környezeti szakirány mérnöke, településmérnök, geodéta, térinformatikus), mégis az építőmérnöki tevékenységben a közös vonás a felelősségteljes munka, melynek célja a járhatatlan területek járhatóvá, a lakhatatlan területek lakhatóvá tétele, és a már lakott területek életkörülményeinek javítása.

Az építőmérnök munkaterületei:
felmérés, feltérképezés, előzetes vizsgálatok
részletes leírás, előzetes terv készítése, hatástanulmányok
egyeztetés, költségszámítások
tervezés, méretezés, megvalósíthatósági-kiviteli terv készítése
építésszervezés
irányítás, ellenőrzés
műszaki átadás
utólagos vizsgálatok, üzemeltetés
karbantartási munkálatok megszervezése

Munkavégzése során számos segédeszközt használ, mint mérőműszerek (pl. teodolit, lézeres távmérő, GPS), író-és rajzeszközöket, tervezőasztalt és a modern életkörülményeknek megfelelően különböző számítógépes programokat (pl. AutoCAD, Arris vagy Nemetsek tervezőprogramok).

Az építőmérnök irodai és szabadban végzett munkát egyaránt folytat. Míg a térinformatikus idejének java részét az íróasztal és számítógép mögött tölti, addig a geodéta szinte minden idejét a szabadban, kint a terepen. Az építkezésen pedig nem minden fenékig tejfel, számolni kell a por-és zajártalmakkal, a balesetveszéllyel, és miután többnyire mindez a szabad ég alatt történik, az időjárás is nagyban befolyásolja a munkavégzést.
Szerencsére elmondhatjuk, hogy munkáját általában nem egyedül, hanem csapatban (tervezőgárda) végzi. Bizonyos esetben hivatalos ügyeket intézve tárgyalásokon, egyeztetésen azonban egyénileg kell megjelennie.

Munkája során sokféle személlyel kell kapcsolatba lépnie, úgy mint:
megrendelők, építtetők (általában állami szervek vagy nagyvállalkozók)
szakhatóságok képviselői
munkatársak
építészmérnökök
kivitelezők
építőanyag- és munkagépgyártók
építéskivitelezők
szakmunkások, gépkezelők

De ahhoz, hogy az építőmérnök jó mérnök legyen, szeresse a munkáját, szeretnie kell a szakma kihívásait, az új, jobb és biztonságosabb világ hangzatos célja lebeg szeme előtt. Ismernie kell a fizika törvényeit, és otthonosan kell mozognia a számok világában.

A jó építőmérnöknek vannak bizonyos elvárt tulajdonságai, mint a pontosság, a hosszadalmas számolásokhoz elengedhetetlen koncentrálóképesség, precizitás és jó szervezőkészség. Fontos a felismeréshez szükséges tudás, az ötletesség, a rögtönzőképesség, a rugalmas gondolkodás, a térlátás, és természetesen a mindehhez szorosan köthető és elengedhetetlen gyakorlati évekről sem feledkezhetünk meg. Egy mérnöknek bírnia kell a stresszt, és meg kell küzdenie a sok esetben adódó túlórával, hisz’ vannak olyan munkafolyamatok, melyeket nem szakíthatunk kedvünk szerint félbe.
Az építőmérnöki munka a tervezés és kivitelezés fázisaiban is nagy felelősséggel jár. A tervezés esetleges hibája katasztrofális következményekkel járhat, mely akár lelki teherként is nehezedhet az adott mérnökre.
A csapatmunkában való részvétel esetén fontos, hogy jó kommunikációs készségekkel rendelkezzen. Az építkezések helyszínére gyakran ki kell látogatnia, így a mobilitás is fontos tényező lehet. Emellett nem utolsó szempont a magas épületek mellett a tériszony leküzdése, illetve mélyépítés esetén a túlzott bezártság érzettel való megbirkózás.

Ezen tulajdonságok végett a leendő építőmérnököknek különböző egészségügyi pályaalkalmassági vizsgálatokon kell átesniük, mely során az alapvető egészségügyi és pszichikai feltételeknek való megfelelést igazolják.

A jelenlegi képzés szerint az építőmérnöki alapdiploma megszerzéséhez a BME-n jó esetben 8 félév, azaz 4 év szükségeltetik. Az alap szaknak, az úgynevezett BSc-nek van egy ráépülése, mely a jelenlegi viszonylatban a tényleges egyetemi végzettséget jelenti, melyet MSc néven ismerünk, és amely plusz 3 félév, azaz 1,5 év alatt teljesíthető.

Mit kapunk a jelenlegi alap diplománkkal, és miért éri meg folytatni azonnal az MSc-t? Sok esetben merülnek fel ezek a kérdések. Egy építőmérnök ugyebár tervező, kivitelező vagy más egyéb területen helyezkedik el. Sok esetben felmerül a kérdés, hogy mi van a tervezői jogosultsággal? Ki, milyen szakirányon, hogyan és miért kaphatja meg?
A tervezői jogosultság kérdéséről a Magyar Mérnöki Kamara dönt. A kérdés eldöntésénél figyelembe veszik az elvégzett szakirányt, és a mellette esetlegesen más szakirányból elvégzett tantárgyakat, hogy melyik területre adhatnak jogosultságot.
És itt a nagy különbség a BSs és MSc között. BSc diploma megszerzése után 7 évet kell dolgozni egy adott szakterületen, beszámolni, dokumentálni a kamara felé, hogy tervezői jogosultságot kapjon a mérnök. 7 évig valaki más felügyelete, keze alatt. MSc esetén a diploma megszerzését követő 2 éves gyakorlattal kérhető ugyanez. Fontos, hogy az egyetemi évek alatt letöltött gyakorlati idő ezen időszakokba nem számít bele.
Emellett szakértői jogosultság megszerzéséhez a BSc diploma egyáltalán nem elég. Aki pedig tartószerkezetek tervezésével szeretne foglalkozni, annak szintén már most kötött az MSc diploma megléte.

Fontos átgondolni már első évtől, hogy mit is szeretnénk. Fontos, hogy tanuljatok a felsőbb évesek által oly sokat emlegetett hibákból, főleg, amikor a tárgyak egymásra épülésére, és a csúszási lehetőségekre hívják fel a figyelmeteket. Ha valaki úgy dönt, hogy BSc diploma után az MSc-t is szeretné elvégezni, annak küzdenie kell, amihez a tanulás, jó átlag, és különböző egyéb tevékenység mind szükségeltetik. Hisz túl kell jutni egy újabb felvételi procedúrán. De egy dolgot tanuljon meg mindenki már most: mindent lehet, csak akarni kell….és a BME-n egy kicsivel jobban kell küzdeni a sikerért, de megéri.

Horváth Vivien

Karimázz velünk a Facebookon!

Mint minden más cég, kocsma, civil szervezet és egyéb, mi is úgy döntöttünk, hogy csatlakozunk a 21. század legújabb csodájához, a Facebook közösségi portálhoz.

Szeretnénk ezzel egy közelebbi kapcsolatot kialakítani az olvasókkal. Szeretnénk, ha megosztanátok velünk a véleményeiteket...cikkekről, külalakról, egyébről.
Lepjetek meg minket egy-egy új viccel havonta, egy továbbítandó levéllel február 14-re, vagy, ami épp eszetekbe jut. :)

Működjünk együtt!

A Karima legyen veletek! :D