2011. október 28., péntek

Kollégiumi mágneskártyák


A KHT-ban átvehetők a kollégiumi mágneskártyák.
Október 28-án délután 4-ig, valamint a plakátokon meghirdetett időpontokban.

A kártya elvesztése, szándékos megrongálása esetén 2500 Ft-ot köteles fizetni a kártya használója.

A belépőkártya átruházása 6 fegyelmi pont.

Vendégfogadási szabályok be nem tartása 4 fegyelmi pont.

Beléptető rendszer megkerülése 6 fegyelmi pont.

2011. október 17., hétfő

HÖOK-Kérdések és válaszok az újonnan tervezett felsőoktatási törvény kapcsán

Mi a helyzet az új felsőoktatási törvénnyel?

Mi ellen is tiltakozunk?

Mára mindannyiunk számára nyilvánvalóvá vált, hogy az oktatási kormányzat eltökélt célja a magyar felsőoktatás drasztikus átszervezése. Azonban az eddig napvilágot látott tervezetek mind szakmai oldalról, mind az érintettek és a közvélemény részéről heves ellenérzéseket váltottak ki. Annak érdekében, hogy az új felsőoktatási törvény körül kialakult vitákat és indulatokat mindenki átlássa és megértse, összefoglalást készítettünk az elmúlt mintegy másfél év eseményeiből, kiszivárgott elképzeléseiből és az arra adott válaszokból. Célunk az is, hogy a hallgatókra végre ne lázongó, a megújulás ellen tüntető tömegként, hanem a jogaiért demokratikus eszközökkel küzdő fiatal értelmiségként tekintsenek.

Miért van szükség új felsőoktatási törvényre és miért húzódik ennyi ideig az elfogadása?

A kétharmados kormányzati többség egyik legelső intézkedéseként látott hozzá az oktatási rendszerek átszervezéséhez. Az időközben elfogadott új Alaptörvény több ponton is sarkalatos törvényekre hivatkozik, ezek között van az új felsőoktatási, vagy más néven a Nemzeti Felsőoktatási Rendszer működéséről szóló törvény. Új Ftv.-re egyébként a HÖOK szerint is szükség van, hiszen rengeteg dolgot lehetne javítani a jelenlegi szabályozásokon.

Az új törvény kidolgozása több mint egy éve kezdődött a 2010. augusztus 2-6. között, Piliscsabán megtartott, zártkörű egyeztetésen. A kezdetek sem voltak zökkenőmentesek, hiszen nem egy alkalommal megtörtént, hogy az érintetteket nem kérték fel az egyes koncepciók véleményezésére, vagy ha mégis, az elhangzottakat figyelmen kívül hagyva, az eredeti elképzeléseket változatlan formában örökítették tovább a következő verziókba.

Az elmúlt fél évben ráadásul a felsőoktatás szereplőivel történő egyeztetések elmaradtak. Havi 1-2 találkozó rendkívül hatékonyan előmozdíthatta volna a munkát, mind minőségében, mind a szükséges idő tekintetében. Az is egyértelműnek tűnik, hogy nem volt és most sincs egyetértés az érintett minisztériumok, tehát a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (Nefmi), a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM), a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM), valamint az egyes szakértők között.

Milyen szerepe volt a HÖOK-nak a felsőoktatási törvény koncepciójának kidolgozásában?

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) jelenleg 360.000 hallgató képviseletét látja el. A több évtizedes múltra visszatekintő szervezet jelentős tapasztalattal rendelkezik a minőségi felsőoktatásban való érdemi részvételben.

A HÖOK az első hivatalos felkérést követően még 2010 december elején elküldte szakmai anyagát, melyet 2011. december 4-i, szombathelyi közgyűlésén fogadott el:

http://hook.hu/c/document_library/get_file?uuid=b8c14bcd-b18a-47cd-a903-99cc9814da3a&groupId=10156

Ebben többek közt javasoltuk a nyelvvizsga, mint lehetséges bemeneti követelmény bevezetését, vagy a keretszámok megállapításánál a piaci viszonyok figyelembe vételét. Rögtön az elején kiderült: az államtitkársággal sok dologban alapvetően nem értettünk egyet, azonban a konstruktív vita helyett ehhez az államtitkárság rendkívül arrogáns módon viszonyult.

Mivel a Nefmiben nem csak a mi javaslatainkat, de más érintettek véleményét is figyelmen kívül hagyták, a törvény előkészítésének folyamata megrekedt. A patthelyzetet feloldva 2011 januárjában a KIM és Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes közbenjárásával magas szintű egyeztetések kezdődtek, melyek végre mindenki számára elfogadható alapelveket eredményeztek, valamint született egy közösen megalkotott felsőoktatási "problématérkép" is.

Az általunk készített előzetes dokumentumok, melyek beépültek a végleges anyagokba:

http://hook.hu/c/document_library/get_file?uuid=ce5e731b-0852-4557-8407-b0c9bb0a6de8&groupId=10156

http://hook.hu/c/document_library/get_file?uuid=011411b9-90b5-4621-8366-efc70d69071f&groupId=10156

Ekkor azt gondoltuk, jó úton járunk, azonban az államtitkárság nem így gondolta – az egyeztetések újra, ezúttal hosszú hónapokra megszakadtak. A legutóbbi, szeptemberi egyeztetés alkalmával az új koncepciót mindössze öt nappal a megbeszélés előtt küldték meg véleményezésre az érintett szervezeteknek. Persze a koncepció egyáltalán nem a februárban folyt egyeztetések alapelvei és problématérképe mentén készült el, mely fölött minden érintett egyszer már konszenzusra jutott.

Kik kaptak még meghívást a szakmai fórumokra? Az ő javaslataikat figyelembe vették?

A HÖOK-on kívül az egyeztetésekbe töbek között bevonták még a Doktoranduszok Országos Szövetségét (DOSZ) és a Magyar Rektori Konferenciát (MRK) is. Az MRK és HÖOK véleménye nagyon sok tekintetben egyezik, így amikor lesöprik a javaslatainkat, akkor a rektorok javaslatait sem veszik figyelembe. Februárban volt egy határozott kérése a rektoroknak, melyhez mi is csatlakoztunk: ha lesznek kiegészítő jogszabályok, akkor legkésőbb a törvénnyel egy időben kerüljenek elfogadásra, sőt inkább az előtt, hogy az érintettek egyben lássák az egész rendszert. E javaslat szintén süket fülekre talált.

Mi a probléma a hallgatói szerződéssel és az önköltséges képzési formával?

E két elem együttes bevezetése nem elfogadható számunkra, hiszen a képzések finanszírozásának ilyen átalakításával röghöz kötés és bújtatott tandíj jelenik meg a rendszerben.

Gondoljunk bele egy végzős diák továbbtanulási lehetőségeibe! Reális-e, hogy az új szabályok alapján egy 18 éves fiatal tulajdonképpen élete következő 10-20 évét, leendő munka- és lakóhelyét, megélhetését szerződéssel kösse meg? Ráadásul, ha vállalja is ezt, kizárólag azokon a szakokon, tudományterületeken lesz csak lehetősége tanulni, amiket az állam egy központi, tervutasításos döntés után finanszírozni óhajt.

Lenne lehetőség önköltséges tanulmányokra is, ám ezt a mai Magyarországon csak kevés család engedhetné meg magának, hiszen egyes elképzelések szerint a tandíj mértéke a fél millió forintos összeget is elérheti. Olyan ötlet is született, ami szerint az állam még itt is szerződést kötne a hallgatókkal.

Nem szabad elfelejteni, hogy a felsőoktatás jelenleg sem ingyenes, azt a legjobban teljesítőknek az állam a szociális ellátórendszerből fedezi. Ám ezen túl is léteznek „járulékos” költségek, melyek a hallgatókat és családjaikat terhelik. Ilyen a lakhatás (albérlet, kollégium), az étkezés, a budapesti vagy a vidéki utazás költsége.

Erre a problémára a koncepció egy új hitelezési rendszer bevezetését említi. Miközben a kormány éppen a hitelek és a hitelválság ellen küzd a leglátványosabb politikai eszközökkel, érdekes módon mégis elfogadhatónak tartja, hogy a tanulni vágyó fiatal állampolgárok már önálló életük kezdetén eladósodjanak. Így egy frissdiplomás nagyjából 4-5 millió forint hitellel a nyakában vághatna neki a nagybetűs életnek.

Persze ott van annak lehetősége is, hogy a hallgató kimenjen külföldre. Ne csodálkozzunk, hogy a fiatalok elvándorolnak itthonról, ha szerződésekkel, százezres vagy akár milliós hitelekkel tudnak csak itthon tanulni. Félő, hogy a legtehetségesebbek ezután eleve külföldön kezdenék meg tanulmányaikat s így jóval valószínűbb, hogy utána nem itthon kamatoztatják majd tudásukat és tehetségüket.


Miért elfogadhatatlan a röghöz kötés?

“Az államilag finanszírozott képzésben részt vevő hallgató a képzés megkezdése előtt szerződésben vállalja, hogy az állami támogatás fejében végzését követően meghatározott időtartamon belül, meghatározott ideig (a jelenlegi elképzelés szerint 10 év alatt 7, vagy 20 év alatt 15 évet) Magyarországon dolgozik. Ennek nem teljesülése esetén a szerződés alapján az állami ösztöndíj formájában felvett, és a képzés ellenértékeként a felsőoktatási intézménynek a képzésért befizetett összeget visszatéríteni köteles.”

Ez az intézkedés egyrészről ellentétes az Európai Unió egyik legalapvetőbb értékével és közös jogával, az unió belüli szabad munkavállalással. E kitételt, véleményünk szerint, a schengeni rendszer világában még ellenőrizni sem lehetne. Másrészről mi a helyzet akkor, ha valaki 2-3-5 évet külhonban dolgozna, de olyan tudásanyagot hozna haza, ami végül a magyar nemzetgazdaság érdekeit szolgálja? Sok egyébhez hasonlóan erre sem ad választ a koncepció.

Bizonytalanná válhat-e egyes intézmények és szakok jövője?

A tervek szerint az indítható szakok listáját és az ezekhez tartozó állami finanszírozású és önköltséges keretszámokat is a kormány határozná meg.

A legdrasztikusabb intézkedések közé tartozna, ha a kiszivárgott hírek szerint az ország több egyetemét és főiskoláját megszűnésre, kényszerintegrációra kényszerítenék. Mára egyértelműnek látszik azonban, hogy felmérve a hatalmas felháborodás esetleges politikai következményeit, inkább olyan követelményeket határoznak majd meg, amelyektől ezek a folyamatok „természetes” úton mennek végbe.

Átmeneti hatállyal, 2015-ig főiskolai, egyetemi és tudományegyetemi kategóriák létesülnének, ezt követően pedig csak főiskolák és tudományegyetemek maradnának. Azok, akik végül egyikbe sem tartoznak, mert például nem tudják teljesíteni a magasabb rangú, tudományegyetemi kritériumokat, és nem is kívánnak visszaminősülni egyszerű főiskolává, kikerülnének az állami intézmények sorából.

Érintik-e a tervezett változások a jelenlegi hallgatókat?

Az államtitkárság hozzáállása és a minisztériumok eltérő elképzelései alapján még azt sem lehet biztosan kijelenteni, hogy nem. A HÖOK mindenesetre bármilyen változtatást csak és kizárólag felmenő rendszerben tud elfogadni. A megszorítások közepette azonban könnyen elképzelhető, hogy az új elemeket már most bevezetnék. De ha mégsem így lenne: ne feledd, az előtted végző hallgatók is kiálltak a te jogaidért, te se hagyd cserben a jövő hallgatóit!

Mi történne az egyetemek és főiskolák autonómiájával, az universitas évszázados értékével?

Mivel a szakminiszter az intézmény legitimen megválasztott rektorának kinevezésekor egyetértési jogot kapna, az autonómia jelentősen sérülne. Gazdasági területeken szintén csorbulna az önállóság. Már idén nyáron több felsőoktatási intézmény gazdasági tanácsának tagjai kaptak visszajelzést arra vonatkozóan, hogy munkájukkal elégedetlenek, esetlegesen felszabaduló helyükre a minisztérium küldene új tagot delegálna. A “probléma” igen gyorsan megoldódna, hiszen az új törvény elfogadásával a gazdasági tanácsok tagjainak megbízatása 2012. január 1-jén megszűnik.

Mi történne a hallgatók jogaival az őket közvetlenül érintő tanulmányi, térítési és juttatási kérdésekben?

Jelenleg a hallgatóknak mind a tanulmányi és vizsgaszabályzat, mind a térítési és juttatási szabályzat kapcsán egyetértési joga van, melyet a legitimen megválasztott hallgatói önkormányzatokon keresztül gyakorolnak.

Ez azt jelenti, hogy semmilyen, a hallgatókat hátrányosan érintő módosítás nem fogadható el a HÖK beleegyezése nélkül. Persze a HÖK sem tud elfogadtatni semmi olyat, mely ne bírná az oktatói oldal támogatottságát. E konstrukció ésszerű kompromisszumokra kényszeríti mindkét oldal képviselőit.

Most az egyetértési jogot véleményezési jogra módosítanák, mely az érintettek kontrollja nélkül súlyos következményekkel járhat, arról nem is beszélve, hogy Európában páratlan léptékű visszafejlődést jelentene.

Miért fontos a megfelelő arányú hallgatói képviselet?

A koncepció szövege szerint a hallgatók „hallgatói képviselőik útján [...] hozzájárulnak az intézmények belső demokráciájának, harmonikus működési rendjének [...] erősítéséhez”. Ez a mondat persze önmagában is szépen hangzik, de a gyakorlatban nem sok hatása van, ha a hallgatóságnak 25 %-os részvétel esetén 1 fő, de legfeljebb is csak 20 %-nyi szenátusi képviselet jár, a jelenlegi 25–33,3 %-kal szemben.

A koncepció a hallgatói választások részvételi arányához kötné a hallgatói önkormányzat képviseleti jogait. Ez alapvetően helyes gondolat, hiszen a minél nagyobb részvételű választás hozzájárul a demokratikus rendszer és folyamatok megerősödéséhez. A hallgatói szavazáson való részvétel ráadásul az állampolgári aktivitás, a demokratikus öntudat fontos eszköze.

A demokratikus képviselet megteremtéséhez egyébként is szükséges, hogy ha a karok oktatói oldalról képviseltetik magukat a szenátusban, ez hallgatói oldalról se legyen másképp.

Érdekes, hogy míg a hallgatókat, a megfelelő képviseleti szint eléréséhez 50%-os részvételre kényszerítik, például az önkormányzati választások esetében 25%-os szintre viszik le az érvényességi küszöböt. Sajátos elgondolás, hogy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező hallgatói önkormányzatok legitimációjához erősebb részvételi arány szükséges, mint egy települési önkormányzat esetében.

Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a levelező vagy esti tagozatos hallgatók nagyon ritkán vagy nehezen érhetők el, így az ilyen törekvések egyetlen logikus útja a szavazáson megkövetelt arány nappali tagozatos hallgatókhoz való kötése lehet.

Nem hagyható figyelmen kívül az a tény sem, hogy itt nem gyerek- és fiatalkorú általános vagy középiskolásokról, hanem 18. életévüket betöltött, egyébként az átlagnál jóval több felelősséggel és teherbírással rendelkező, a bolognai rendszernek hála nagy hányadában már diplomával is rendelkező személyekről van szó.

Sérülhet-e a munkavállalók tanuláshoz való joga?

Jogos felháborodást válthat ki, elsősorban a levelező és esti tagozatos, családfenntartó hallgatók körében, hogy a munka törvénykönyve (Mt.) új tervezetéből kimaradt az a passzus, mely szerint az alap-, közép- és felsőfokú tanulmányok elvégzéséhez szükséges vizsgák napjaira, továbbá a szükséges felkészülés céljából az azok letételét megelőző időre a munkáltató köteles szabadságot biztosítani.

A minőségi tanuláshoz nélkülözhetetlen az ehhez igazodó munkaidő-beosztás. Azt ezt gátoló rendelkezés sértheti az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) 1974-ben elfogadott, a fizetett tanulmányi szabadságról szóló 140. számú egyezményét is.

Miért illetné meg kevesebb jog a nem állami intézmények hallgatóit?

A koncepció arra vonatkozóan nem tartalmaz indoklást, hogy a nem állami felsőoktatási intézményekben működő hallgatói önkormányzatok érdekképviseleti funkciója miért csorbulhat. A leírás szerint „a nem állami felsőoktatási intézmények, amelyek nem képezik az NFR részét, [SZMSZ-ükben], a hallgatók számára egyetértési jogosultság helyett véleményezési jogot biztosítva, eltérhetnek”, ill. „a hallgatói részvételi szabályokat eltérő módon is rögzíthetik”. A koncepció e tárgykörben is szembe megy az Európai Felsőoktatási Térség törekvéseivel, mely a hallgatók egyenlőségét tűzte zászlajára.

Mit jelentene a minimálisan 2,5-ös átlag az új rendszerben?

A tervezet egységesen 2,5-ös súlyozott tanulmányi átlagban állapítaná meg a költségtérítéses képzésre való automatikus átsorolás határát. Ez nem vall a felsőoktatással kapcsolatos gyakorlati ismeretekre, mondhatni ennek a passzusnak a kiötlője valószínűleg még távolról sem ismeri a felsőoktatást, a Bologna-rendszert és az intézményekben jelenlévő (elsősorban az osztályozási kultúrát érintő) különbségeket.

Nyilvánvaló, ha valaki több kredittel halad, többet is kell teljesítenie – így gyakorlatilag 15 kredittel és 5,0-s tanulmányi átlaggal haladva is ugyanannyi energiát fektet be, mint 30 kredittel és 2,5-ös tanulmány átlaggal. Ez esetben felmerül a kérdés, hogy az a hallgató-e a jobb hallgató, aki 15 kredittel halad előre, vagy az, aki 30, mintatanterv szerinti kreditet teljesít, viszont energiái csak egy alacsonyabb átlagra futják.

Itt megjegyzendő az is, hogy a kreditrendszer komoly hibáiból kifolyólag az egyes félévekre jutó hallgatói leterheltség nagyban meghaladhatja a jelenleg a Ftv. szerint megengedett 30 munkaóra/kredit értéket. Ezt az egyes felsőoktatási intézmények között tetten érhető, a tárgyak teljesíthetőségéből és nehézségéből fakadó különbségek tovább árnyalják.

Aki újrázni kényszerül, kerüljön át önköltséges képzésre?

Arra már manapság is láthatunk pozitív példákat, hogy nem lehet ész nélkül tantárgyakat újra és újra felvenni: több intézmény saját hatáskörben, hallgatói egyetértéssel már maximalizálta a tantárgyak újrafelvételét illetve az egy tárgyból letehető vizsgák számát.

Ugyanakkor többek között a fent említett osztályzási kultúrákból adódó okok miatt is valóságtól elrugaszkodott az az elképzelés, hogy egy tanegységből csak egy vizsgát lehessen ingyen letenni a hallgatóknak. “Ha egy tanegységből sikertelen a vizsga, valamint a sikertelen vizsgát követő javító vizsga is, az adott tanegységet a hallgató csak önköltség megfizetése mellett veheti fel. A javító vizsgát térítési díj ellenében lehet letenni” - áll az új koncepcióban.

Ez a tervezet egyáltalán nem számol azokkal az egyébként tehetséges diákokkal, akik esetleg más aktivitásuk, például tudományos- vagy sporttevékenységük, esetleg egészségügyi gondok miatt nem tudnak akár több tárgyat is elsőre vagy másodikra teljesíteni. Eddig ezt a legtöbb helyen kifizethető pénzösszegekkel szankcionálták, a tervezet viszont már önköltséges képzésre való átsorolásról beszél, ami – látva a tervezett önköltséges képzési díj tervezetet –pénzügyi csapdába csalhatja a hallgatókat és szüleiket.

Még a maximálisan engedélyezett támogatott képzési időn is kurtítanának?

Bizonyos esetekben igen. A törvény szerint “a plusz két félév támogatása csak a képzésre előírt összes kreditmennyiség félévenként legfeljebb 8 %-ának fennmaradása esetén biztosított.” Tehát ha egy olyan intézményt veszünk alapul, ahol a szakdolgozat megírása nem ér kreditet, illetve egy olyan diákot, aki esetleg csúsztat egy félévet azért, hogy minél jobb szakdolgozatot írhasson, máris újabb súlyos százezrekről beszélhetünk.

Képzésekről, követelményekről hallgatók nélkül?

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) dönt a felsőoktatási képzésekkel kapcsolatos legfontosabb ügyekben. A koncepció, a jelenlegi gyakorlattal ellentétben azonban a hallgatók képviseletét nem tartalmazza. A MAB elnöke maga is teljesen elzárkózott attól az elképzeléstől, hogy a bizottságnak ne legyen hallgatói tagja. A HÖOK továbbra is szeretné, hogy az érintettek, az európai értékeknek eleget téve, részt vehessenek a szervezet munkájában, hiszen ez is hozzájárul ahhoz, hogy a hazai felsőoktatás nemzetközi minősítése és megítélése tovább javuljon.

Világos, hogy Magyarország fejlődéséhez, gyarapodásához és megújulásához a felsőoktatás rendszerét sem hagyhatjuk változatlanul. Azonban csakis olyan, szakmai alapokon nyugvó reformok fogadhatók el, melyek az érintettekkel való folyamatos konzultáció útján, a minőséget szem előtt tartva kerülnek elfogadásra. E folyamatokból a legkevésbé éppen a hallgatók hagyhatók ki, akik fiatal értelmiségiként nem csak maguk, de az utánuk jövő generációk sorsáért is felelőséget éreznek.

HÖOK

2011. július 18., hétfő

Venezuelából és Argentínából a Campusra

Két nap, és kezdődik a Campus Fesztivál! A programban olyan zenei kuriózumok kaptak helyet, mint az osztrák Parov Stelar és zenekara, az argentin Argies, a brit Metrik, vagy a venezuelai Désorden Publicó. A július 20-án kezdődő fesztivál a nyár legszínesebb program kínálatával, ezúttal is változatlan helyen, a debreceni Nagyerdőn vár mindenkit.


A fesztivál egyik legnagyobb buliját a nu-jazz kultúra markáns képviselője, az osztrák Parov Stelar Band adja, névadó vezetője a kétezres évek közepe óta gyártja a jobbnál jobb electro-swing és nu-jazz slágereket, melyek egész Európában meghódították a táncparkettet. Látható-hallható még a Désorden Publicó, a venezuelai zenekar a legelsők közé tartozott azok közül, akik a nyolcvanas évek közepén az autentikus és a második generációs ska zenét elkezdték keverni a latin rockkal valamint más, hagyományos dél-amerikai műfajokkal. A zenekar az elmúlt 26 évben számtalanszor körbeturnézta a világot, megjelentettek nyolc nagylemezt és több ezer koncerten mutatták be azt az elképesztő vérmérsékletű igazi latin showt, amit legalább egyszer mindenkinek látni kell.
A zenei kuriózumoknak viszont ezzel még nincs vége. Az argentin Argies gyökerei között megtalálhatjuk a hetvenes évek brit punkzenéjét, például a The Clash-t, a ska-t és a reggae-t, valamint a latinos elemekkel teli rock&roll-t. A zenekar 600 nemzetközi koncertje során számtalanszor állt punk legendákkal közös színpadon - de a legkisebb klubkoncerteken is táncra bírják az arra nyitott közönséget.
Angliából több remek produkció is szerepel a programkínálatban. Zenél majd a Moving Fusion és a Metrik, a rave és a keményvonalas electro keverékét hozza a Hostage, de itt lesz az ambient, ambient-house műfajok egyik szó szoros értelemben vett legendája, a brit Chris Coco is.

Hazai kedvencek
Nyári fesztiválhoz méltóan jönnek a hazai csemegék. Debrecenben már klasszikus a Subscribe, a Quimby, Irie Maffia, vagy például Deák Bill Gyula! Zenei különlegesség a Csík Zenekar Presser Gáborral és Lovasival, a Biorobot Unplugged Bérczesi Róberttel, a magyar népzenei hagyományt, a klasszikus amerikai dzsesszel ötvöző Dresch Dudás Mihály vezette Dresch Quartet.
Debreceni fesztivál azonban mit sem ér debreceni előadók nélkül! PG Csoport, Hangtapasz, Wyrfarkas, Skafunderz, a Lux Együttes és Felkai Miklós, Dr. Valter, Premier Plan, csupán néhány név a több mint negyven helyi produkció közül. Szombaton pedig a fesztivál nagyszínpados záró buliját ezúttal is a Tankcsapda adja!
Karinthy-gyűrűvel a fesztiválon
A Campuson hagyomány már, hogy az évek óta a Lovardában teltházzal futó Stand Up Dumaszínház humoristái minden este megdolgozzák a rekeszizmokat, ezúttal Kőhalmi Zoltán, Kiss Ádám, Mogács Dániel, Beliczai Balázs és a két debreceni, Bruti, valamint a nemrég Karinthy-gyűrűvel kitüntetett Hadházi László nyomják a poénokat. Hadházi Lacit ezen a nyáron más könnyűzenei fesztiválon nem is láthatjuk, csak Debrecenben a Campuson.
Több mint 200 fellépő műsorát láthatja a közönség július 20-24. között Debrecenben a Nagyerdőn! A paletta felöleli az összes zenei műfajt, ennek megfelelően a rock mellett többek között a népzene és az elektronikus műfajok rajongói is megtalálhatják a kedvenceiket, összesen hét színpadon.
A fesztiválon ötvenöt civil szervezet mutatkozik be. Idén ezen a téren is országosan egyedülálló dolog született meg csak a Campus Fesztiválra! A résztvevő civil szervezetek közül több mint húszan, Civil Pont néven önszerveződő csoportot alakítottak, és egy éves tervezés után egy teljes programsátrat töltenek meg. Solymász bemutató, terápiás kutya bemutató, fórumbeszélgetések szenvedélybetegségekről, és interaktív élő társasjáték is színesíti majd a Civil Pont sátor programját!

Harmadik Olimpia
A debreceni Campus Fesztivál kísérőrendezvénye a Campus Olimpia! A sportrendezvény a magyarországi és a határon túli felsőoktatási intézmények hallgatói számára jött létre immár harmadik alkalommal.
A verseny célja a sport és a sportolás népszerűsítése, olyan közösségi esemény megteremtése, ahol a különféle oktatási intézmények szurkolói és versenyzői kapcsolatot tudnak egymással építeni. Az Olimpia a fesztivál kapcsolt rendezvénye, mely összeköti a sportot és a szórakozást a magyarországi és a határon túli felsőoktatási intézmények között! Több sportágban lehet nevezni, melyek közül várhatóan ebben az évben is a kispályás labdarúgás és a strandröplabda lesz a legnépszerűbb. A kispályás labdarúgást a Magyar Labdarúgó Szövetség is támogatja, a torna az MLSZ Grassroots programjának kiemelt rendezvénye.
Több tucat hazai felsőoktatási intézményből érkeztek be a jelentkezések, de – hasonlóan a tavalyi évhez – a határon túli egyetemek is nagy létszámmal képviseltetik magukat, elsősorban Nagyváradról, Aradról, Szatmárnémetiről, Temesvárról valamint kárpátaljai intézményekből érkeznek hallgatók.
A szervezők azokra is gondoltak, akik nem neveztek semmilyen sportágban; nekik változatos kardio és aerob mozgásokból álló extra sportolási lehetőséget biztosítanak a Debreceni Egyetem főépülete előtt, a rendezvény ideje alatt kangoo, zumba, spinning bemutatók, kerékpáros ügyességi versenyek lesznek, de az extrém sportok (triál, parkour) is képviseltetik magukat.

Bővebb információ a fesztivállal kapcsolatban a http://www.campusfesztival.hu/ oldalon, az olimpiáról pedig a http://www.campusolimpia.eu/ olvasható.

2011. július 9., szombat

20 % kedvezménnyel a Campus Fesztiválra!

Idén az OTP Bank minden ügyfele 20 % kedvezménnyel válthat jegyet a debreceni Campus Fesztiválra!

Az OTP Bank 2007 óta támogatja a Campus Fesztivált, 2011-ben pedig már főtámogatója a rendezvénynek, mely látványosabb és sokoldalúbb megjelenéssel fog párosulni a fesztiválon. Lesz OTP Junior ÉlményPark, OTP Junior Aréna és OTP VIP Lounge is.
A fesztiválon újdonságnak számít az OTP VIP Lounge, mely kizárólag az OTP banki ügyfelek részére kerül kialakításra. A Lounge-ban minden nap közönségtalálkozók, dedikálások várják a betérőket. A VIP sátorba OTP banki ügyfelek és partnereik tudnak belépni külön karszalaggal, a helyszínen összesen 5000 db karszalag kerül kiosztásra. A karszalagokat bankkártyás azonosítást követően a helyszínen több ponton is át lehet venni, illetve a fesztiválon folyószámlát nyitóknak is biztosítják a karszalagot.

Az OTP Bank ügyfelei 20% kedvezménnyel vásárolhatják meg belépőjegyeiket a Campus fesztivál
honlapján.

Gyere, és gazdagodj sok-sok plusz élménnyel!

2011. június 27., hétfő

Regeneráció Tábor – Balaton-parton a közszolgálati pályáról


Érdekel a politika, a közélet és a közszolgálati pálya? Szeretnéd kipihenni a vizsgaidőszakot és a nyaralás mellett hasznosan eltölteni az időd? Akkor köztünk a helyed! Jelentkezz az első Regeneráció Táborba, ismerd meg személyesen az állami vezetőket, csobbanj július 8–10. között Siófokon!


A Regeneráció annyit tesz: a kormány megújítja a közigazgatást. Tavaly szeptemberben közel nyolcezer fiatal látogatott ki a Regeneráció – Kormányzati Karrier Expóra, hogy személyesen is megtapasztalja: a közigazgatás érdekes és vonzó életpálya lehet számukra. Idén áprilisban a Regeneráció – Közigazgatási Nyílt Nap alkalmával közel hatszázan jöttek el a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumba (KIM), hogy megismerjék a közszolgálat kulisszatitkait. Most, a Regeneráció harmadik állomásán, egy igazi balatoni hétvégére invitálunk!

Július második hétvégéjén, az első Regeneráció Táborban, a kormányzat meghatározó vezetői, miniszterek és államtitkárok az országmárka alakításáról, a magyar EU-elnökségről, a környezetvédelemről, az igazságügyi reformról, az ifjúságpolitikáról, a honvédelemről, a sportpolitikáról tartanak szemináriumokat. Velünk lesz Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, Kovács Zoltán kormányzati kommunikációért felelős államtitkár, Mihalovics Péter fiatalokért felelős miniszteri biztos, Czene Attila sportért felelős államtitkár és Ódor Bálint EU ügyekért felelős helyettes államtitkár is.

Az izgalmas beszélgetéseknél persze nem ér véget a program! A legjobb magyar filmek, hagyományos hazai ízéket idéző szabadtéri kóstoló és koncert is szerepel a tábor eseményei között. A szituációs játékokban pedig kipróbálhatod, hogyan készülnek a törvények, hogyan készíthetsz elő egy valódi országos projektet, vagy éppen kitalálhatod, mit viseljenek a miniszterek a következő kormányülésen. Ha mindez nem lenne elég, a szabad strand mellett térítésmentesen használhatod az uszodát, a szaunát, a teniszpályákat és a különböző sporteszközöket is.

Kezdd a nyarat Siófokon, tudj meg mindent a közszolgálatról, és közben érezd jól magad! Az első Regeneráció Táborba e-mailen zajlik a regisztráció. A jelentkezési feltételekről tájékozódj a http://www.regeneracio.blog.hu és a http://www.facebook.com/regeneracio felületeken!

A Regeneráció Tábor szervezője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

2011. június 23., csütörtök

Újra lendületben a HÖOK MentorprogramA HÖOK Mentorprogram kortárs segítők közreműködésével olyan fiatalokat támogat,
akik szociális hátránnyal érkeznek a felsőoktatásba. A Mentorprogram olyan
segítőkész, felsőoktatásban tanuló önkéntesek jelentkezését várja, akik vállalják, hogy
egy tanéven keresztül segítik elsőéves társaik beilleszkedését.

Az immáron hatodik éve sikeresen működő program célja, hogy azokat az elsőéves
hallgatókat segítse a felsőoktatásban, akik szociális körülményeik következtében
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek. A fiatalok felsőfokú tanulmányait segítő
esélyegyenlőségi programot a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatja, a szervezési
teendőket 2009-től a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) látja el.

A HÖOK Mentorprogram elsődleges feladata a felvételt nyert hallgatók felsőoktatásba
történő beilleszkedésének megkönnyítése, lemorzsolódásuk veszélyének csökkentése
felsőbb éves mentorok segítségével. A mentorok azonos intézményben és szakterületen
tanuló felsőbb éves hallgatók, akik így segítik a rájuk bízott hallgatók intézményi
beilleszkedését: tanácsokat adnak tanulmányi és oktatási ügyekben, informálnak az aktuális
pályázatokról, hallgatói juttatásokról, és ösztöndíjakról.

A 2009/2010-es tanévre az ország összes felsőoktatási intézményéből 1072 hallgató
jelentkezett kortárs segítőnek, vagyis mentornak. A 2010/2011-es tanév végére a jelentkezők
létszáma tovább növekedett 1100 főre. 2009-ben 1100-an kértek segítséget a programtól
szociálisan hátrányos helyzetükre hivatkozva, őket akkor 320 mentor segítette. 2010 nyarán
1670 fiatal került be mentoráltként, őket a szeptemberben induló tanévben 370 mentor
támogatta első egyetemi, főiskolai évük alatt.

A Mentorprogram pályázat útján ismét keresi azokat a szociálisan érzékeny és segítőkész
önkénteseket, akik a 2011/2012-es tanévtől mentorként segítenének elsőéves társaikon.
Jelentkezni lehet az ország bármely felsőoktatási intézményéből.

Most azonban a HÖOK Mentorprogramban nagyobb hangsúly kerül a mentorok képzésére.
Fontos, hogy felelősséget vállaljanak a munkaerő-piaci kilépésre való felkészítésben, a
kortárs segítői kompetenciák fejlesztése mellett. Ezzel tehát a korábbi évekhez képest
plusz képességek elsajátítására tehetnek szert a résztvevők. Az elmúlt két évben közel
száz rendezvényt szerveztek, megmozgatva ezzel több száz hallgatót. A 2010/2011-es
tanévben több mint kétezer fiatal értesült és vett részt a rendezvényeken. A felsőoktatási
intézmények 6 nagy régióban csoportosulnak, így a rendezvényekre ezen régiók nagyobb
városaiban került sor: Budapesten, Debrecenben, Nyíregyházán, Szolnokon, Miskolcon,
Egerben, Gyöngyösön, Szegeden, Sopronban, Győrben, Veszprémben, Pécsen. A régió
és intézményi koordinátorok a programok szervezésében vesznek részt, valamint segítik a
mentorok munkáját, hogy ők is hatékonyan tudják támogatni mentorált hallgatótársaikat.

A programról bővebb információ a http://hook.hu/hu/web/mentor címen olvasható, jelentkezni
pedig a http://hook.hu/hu/web/mentor/mentorjelentkezes címen lehet. A felvételt nyert
hallgatók 10 hónapra vállalják mentori tevékenységüket.

2011. június 9., csütörtök

HÖOK Sport Pont Program

Felkerültek a Facebook Sport Pont Program oldalára többek között a BME Bogdánfy utcai sporttelepén készült fényképek is, melyek sportáganként a második helyezettekről készültek azzal a céllal, hogy sportáganként a legtöbb "lájkot", vagyis szavazatot összegyűjtő csapat tovább juthat az országos döntőbe, melyet 2011. július 14-én, csütöröki napon tartunk, Szolnokon, az EFOTT-on.

Szavazni július 4, 02:00 óráig lehet.

A legtöbb pontot gyűjtő csapat nem csak bejut a döntőbe, de a csapattagok fejenként 1-1 EFOTT hetijeggyel is gazdagabbak lesznek.

További részletekért keressétek fel a Sport Pont Program FB oldalát: http://www.facebook.com/sportPONTprogram

Kérdéseiteket a sportpont@hook.hu címen várják a szervezők.

Ne feledjétek! Ez nem csak csapatok, de intézmények közötti verseny is! Szavazzatok a BME-re! :)

2011. június 6., hétfő

Kedvcsináló videó a BME Önkéntes Naphoz!

Bizonyára már a legtöbben hallottatok a BME Önkéntes Napról, melyet az EHK kedvezményezett. Készült több felvétel is az elmúlt napokban hallgatókról.
A következőkben az Építőmérnöki Kar hallgatóit láthatjuk viszont. Egy kérdésre válaszoltak mind: "Miért jó önkéntesnek lenni?" A videó megtekintéséhez kattintsatok ide.

Találkozunk 10-én!

2011. június 2., csütörtök

Újabb világsztárok az EFOTT fellépői között: jön az Apollo 440!


A kultikus angol bandával bővül a Szolnok-Tiszaligeten fellépők névsora. A trinidadi Haddaway mellett az Apollo 440 nevű angol elektronikus zenét játszó banda is fellép az EFOTT nagyszínpadán. A kultikus „Stop the Rock” című sláger szerzői július 13-án adnak koncertet az ország legnagyobb hallgatói buliján.

Világsztárok csatlakoztak az EFOTT-on fellépő legnagyobb magyar előadókhoz! A művészetek görög istenéről és a normál zenei „A” hang frekvenciájáról elnevezett angol zenekar, azaz az Apollo 440 július 13-án este őrjíti meg a közönséget. A fesztivál nagyszínpadán egészen biztosan felcsendül a számos filmben hallható „Stop the Rock” című dal, de a zenekar bemutatja vadiúj, idén megjelent „The Future's What It Used To Be” elnevezésű lemezük zenei anyagát is.

Az 1990-ben Liverpoolban alakult banda készített remixet többek között a U2 és Lenny Kravitz számára, olyan filmekben hallhatjuk a dalaikat, mint a Lost in Space vagy a Charlie Angyalai, sőt a Maffiózok című kultsorozathoz is készítettek zenét.

2011. május 17., kedd

BME Önkéntes Nap! Segíts egy szavazattal, hogy segíthessünk!

Nagyon sokat tudsz tenni már azzal is, ha a pályázatunkat támogatod!

Kérlek segíts minket azzal, hogy szavazol:

http://letscolour.hu/palyazatok/103


2011. június 10-én önkéntes napot szervezünk a XI. kerületben. Az egy napos megmozdulás programjában kifestjük a kórház gyermekosztályát, egy óvodát, egy iskolát, valamint hulladékgyűjtést, takarítást, javítást és parkosítást tervezünk. Ha szeretnél tenni egy élhetőbb környezetért vagy, hogy az itt lakó emberekkel jobb viszonyt ápolva megmaradjon az egyetemi közélet, akkor számítunk rád.

Érdekünk, hogy sokan legyünk, szeretnénk motiválni, hogy minél több barátodat rávedd, hogy el gyertek, ezért minden 50. résztvevő után egy BME Egyetemi Napok bérletet, és minden 50. résztvevő után egy EFOTT bérletet sorsolunk ki. Minden segítő embernek név szerint köszönetet mondunk a MŰHELY-ben, és természetesen megfelelő számú sörjegy is gazdára talál. Gyere és hozd el a barátaidat is, hogy megmutassuk, mire képesek a hallgatók, amikor összefognak.

A jelentkezők létszámától nagyban függ a program, hogy hány helyszínen fogunk tudni segíteni. Kérlek segítsd a munkánkat azzal, hogy jelentkezel:

https://www.ehk.bme.hu/onkentesnap

Azzal hogy jelentkezel, még semmilyen kötelezettséget nem vállalsz!

Zene, tánc és gasztronómia a Hegy’en Nagyon bor és nagyon zene a Hegyalján

Rakamaz-Tokaj, 2011. május 16. – Steve Hackett és a Djabe, finom borok, Csík Zenekar, Szalóki Ági, gasztromagasságok, kultúrdélutánok, Szabó Balázs Band és tánc hajnalig: világ- és népzenével, és a magyar és a szomszédos országok kulturális esszenciájának keverékével debütál a Hegyalja Fesztivál új programhelyszíne, az MR2 Furmint Klub. A nagyszínpad programjába pedig a Kosheen tölt törtütemeket.

Az autentikus népzenei dallamok, a legtrendibb elektro hanghullámok, az ismerős és új énekhangok és zenei stílusok elegye, a pezsdítő beszélgetések, nemzetközi vendégek, a Genesisből ismert Steve Hackett és a Djabe közös fellépése, az MR2 igényességével és a zamatos tokaji borokkal fuzionálva a legizgalmasabb programhelyszín körvonalait rajzolják fel Kelet-Magyarország térképére.

Szalóki Ági és Borlai Gergő a Kishúggal hoznak elektronikába szőtt pattogós népzenét, Mitsoura Mónika és csapata olyan bulit csinál majd, amit jól esik egy frissítő hosszúlépéssel levezetni. De megtáncoltatja majd az MR2 Furmint Klub vendégeit a Besh o Drom, a Kerekes Band és a Folkfusion Band is. A Csík zenekar fellépése nélkül sem múlhat el a Hegyalja, és jön még Ferenczi György és a Rackajam, hatalmas mulatságot garantál a Firkin, a Kistehén és az Ismerős Arcok is. Hogy teljes legyen a szín-, ritmus- és dallamkavalkád, beszáll a Szabó Balázs Band is a négy napos forgatagba.

De a magyar legjobbak és a világsztár fellépő mellett a környező országok zenei tehetségei is megmutatják a Hegyalja közönségének, mit tudnak. Cseh, lengyel, szlovák és román művészek hozzák majd el kultúrájukat és ritmusaikat Tisza-partra.

Az MR2 Furmint klubbal átellenben, a nagyszínpadon egy nagykedvenc Bristol-i trió, a Kosheen csinál majd hatalmas bulit. Egy jó fröccsel a kézben, ami pont elfogy, mire a táncoló tömegbe érünk, pont jó szombat esti séta lesz.

Délutáni kultúra és női bortrendmutatók

Az esti koncertekre a borászok legfinomabb furmintjaiból kevert, jéghideg fröccsökkel és a szomszédos országok ínycsiklandó specialitásait csipegetve, az árnyékban hűsölve a legjobb készülni. A borválasztásban a Hegy’ fiatal borásznői is segítenek, akik a legfrissebb bordivatokról és a női borpraktikákról beszélgetnek Veiszer Alindával. De az MR2 Furmint Klubban nem csak gyakorlatban lesz gasztronómia: délutánonként gasztobloggerek, séfek és borászok engednek bepillantást színes, ízes világukba.

A kultúrára éhezők is megkapják, amire vágynak: Lévai Balázs talk show-val készül a Hegyaljára, népszerű művészek és az irodalom fontos képviselői és eljönnek Tokajba. Ők és kiállítások, színházi előadások, performance-ok is várják a fesztiválozókat a klubban. Az esti pörgős koncertek után pedig a táncházban felszabaduló örömittas, féktelen örvénylés vezet át a következő hajnalba és a másnapi felvezető fröccsözésbe.

Bemelegítő és jegyárkánaán

Ahogy egyre közeledik a július 13., úgy lesz egyre nehezebb kivárniuk a zenerajongóknak, hogy végre a Hegy’en lehessenek. A Hegy’feelingből jön nekik egy kóstoló hétvégén: pénteken a Turbo zenekar mutatja be legújabb albumát, a „Lost Measure” korongot, amit Tokajra is elhoznak majd. A pénteki bemelegítő, lemezbemutató bulit az igazi fesztiválarcok egyenesen átköthetik a következő, szombati Hegy’ warm up partyba, amin a Grand Mexican Warlock, Said, Újonc & Frequent készülnek majd a fesztiválra.

Az életérzés mellett a bérletet is érdemes már jó előre bebiztosítani, ráadásul ez most pusztán egy nagykoncert árából megvan: május 31-ig diákoknak 13.500, mindenki másnak 15.000 Ft az akciós Hegy’bérlet.

Nyaralás megzenésítve a Hegy’en

Van egy hely, ahol nem kell választanod a víz és a bor között, mert a legjobb zenék mellé mindkettőt megkapod: ez a hely Rakamaz-Tokaj. Itt egyszerre élvezheted a Tiszát, a tokaji borokat, és a legizgalmasabb külföldi bandák és zenészek koncertjeit, július 13-tól 17-ig.

A Hegyalja Fesztivál az elmúlt 12 év alatt az egyetemisták, menő főiskolás arcok legmozgalmasabb nyári találkozójává vált. De Kelet-Magyarország legnagyobb fesztiválján nem csak velük találkozhatsz: a külföldi fellépőkön túl ide gyűlnek a legjobb hazai muzsikusok, a legviccesebb stand-uposok és a legkiválóbb borászok – sőt akár az is előfordulhat, hogy együtt készíted a halászlét kedvenc íróddal.

Ráadásul idén a tavalyi árakon jöhetsz a Hegy’re! Több mint 200 fellépő, sportprogramok, csónaktúrák, színházi előadások, izgalmas beszélgetések, boros pincék, lazulás az ország legjobb arcaival: megzenésített nyaralás vár rád Tokajban, a színpadokon és a színpadok előtt is!

Jegyárak, fellépők, bővebb infó:

http://hegyaljafesztival.hu/index2011.php?page=39

http://hegyaljafesztival.hu

Kiderült, hogy kik lesznek a 2011-es EFOTT fellépők!

A Tankcsapda, a Quimby, Haddaway, a Kiscsillag és a 30Y is fellép az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozóján (EFOTT), amelyet idén július 12. és 17. között rendeznek meg Szolnokon, a város zöldövezetében, Tiszaligetben.

A rendezvényt a nulladik napon Gönczi Gábor zenekara, a Smile Rock Circus nyitja meg; közös koncertet ad Haddaway-jel, Kovács Katival, Fluorral, Vastag Csabával, Király L. Norbival, Ganxsta Zolee-val és az Animal Cannibals-szel - mondta Dajka Zoltán, az EFOTT főszervezője a rendezvény keddi budapesti sajtótájékoztatóján, amelyen a koncertből is ízelítőt adtak.

Gönczi Gábor a sajtótájékoztatón elmondta: az idén 20 éves születésnapját ünneplő Smile zenekar először lép fel a fesztiválon, az alkalomra egy különleges, "egyestés" show-val készülnek; a Smile-hoz eltérő zenei műfajokat képviselő sztárelőadók csatlakoznak egy-egy szám erejéig.

Az EFOTT-ot 1976 óta rendezik meg minden évben más helyszínen, az első találkozót a Pécs melletti Abaligeten tartották. Az utóbbi években a programsorozat az egyik legnagyobb magyar fesztivállá nőtte ki magát. A főszervező kiemelte, hogy az EFOTT-on az elmúlt négy évben Debrecenben, Dunaújvárosban, Baján és Pécs-Orfűn is megdőlt a látogatottsági rekord. Tavaly minden korábbinál többen, mintegy 70 ezren látogattak el az eseményre.

Az idei rendezvényen, a tiszaligeti strand partján hallható lesz a Tankcsapda, a Quimby, Haddaway, a Kiscsillag, a 30Y, az Irie Maffia és a Pál Utcai Fiúk. A fellépők között van a Neo, a The Kolin, a Carbonfools, a Csík Zenekar, a Vad Fruttik és a Heaven Street Seven. A közönség láthatja Wolf Katit, Csepregi Évát, az Animal Cannibalst, Kovács Katit, az Ámokfutókat és Dévényi Tibort, aki az előző évekhez hasonlóan örökzöld zenéivel várja a fiatalokat minden nap.

Mint elhangzott, idén Szolnok városa és a Szolnoki Főiskola komoly támogatást ad a fesztiválnak. A zenei programok mellett számos kulturális esemény várja a résztvevőket; az idén is lesz Civil Falu, sport- és turisztikai programok. Az EFOTT-hoz kapcsolódva adománygyűjtést szerveznek a fesztivál nulladik napján zenekarával fel is lépő Nemadomfel együttes alapítványa számára.

2011. május 16., hétfő

MINDENKI KÉSZ? HAMAROSAN STARTOL A PANNÓNIA FESZTIVÁL!!!

Ha nyár, akkor fesztivál!
Az idei szezon immár ötödik éve szokásosan Várpalotán, a Pannónia Fesztivállal indul, ahol június 9-13. között keményen a húrok közé csapnak, ugyanis az ötnaposra bővült fesztivált nem kisebb zenekar nyitja meg, mint a legendás Twisted Sister. A kultikus amerikai banda legismertebb slágerei a We’re Not Gonna Take It, az I Wanna Rock és a The Price rögtön az első napon lesznek hallhatóak a PaFén!

Az erős kezdés után a hazai zenei élet legjobbjai gondoskodnak az első nyári napok felejthetetlenné tételéről. Hogy csak pár nevet említsünk a legjavából:
Kiscsillag, 30Y, Heaven Street Seven, Csík Zenekar, Kistehén, Magashegyi Underground, PASO, Irie Maffia, Zagar, Belga, Deák Bill, Kowalsky meg a Vega, Magna Cum Laude, Depresszió, Subscribe, Blind Myself, Fish!, Paddy and the Rats, Supernem, Alvin és a Mókusok, Kovbojok, és még sorolhatnánk…

A rendezvényre a 3 napos bérlet (péntektől vasárnapig) 4.500 Ft, a 4 napos bérlet
(csütörtöktől vasárnapig) 5.500 Ft, míg az 5 napos bérlet (csütörtöktől hétfőig) 6.500 Ft-ba kerül. A hétfői bónusznapra külön is lehet jegyet vásárolni 2.900 Ft-ért. A belépők árusítása már megkezdődött az ismert jegyirodákban és a www.pannoniafesztival.hu oldalon.

Igaz, hogy a fesztivál a vizsgaidőszakra esik, de a kemény tanulás mellett mindannyian megérdemlünk egy kis kikapcsolódást! Ráadásul ilyen hihetetlenül olcsó jegyárak mellett tényleg nem engedhetjük meg magunknak, hogy kihagyjuk!

2011. május 14., szombat

Ha nyár, akkor Campus Fesztivál!

Ha még nincs programod július 20-24. között, vagy ha van is, mondd le, mert a fent említett időpontban feltétlenül Debrecenben a helyed! Ekkor rendezik ugyanis a cívisváros legnagyobb, fiataloknak szóló nyári eseményét, a Campus Fesztivált.

A négy napnyi felhőtlen szórakozás helyszíne a debreceni Nagyerdő, a város zöldövezete. Sok fesztivállal probléma, hogy a helyszín messze esik mindentől, és nehézkes az odajutás. A Campus esetében épp ellenkező a helyzet: ennél közelebb gyakorlatilag már nem is lehetne a fesztivál a városhoz. Csupán egy rövid villamosút választ el a belvárostól, a fesztiválterület mellett pedig a város strandja fekszik, ami bérletet vásárlóknak általában ingyenesen használható. És akkor magáról a helyszínről, illetve a fellépőkről még szó sem esett! A fesztivál igazi kuriózuma a régi víztorony, amelyet csupán erre az alkalomra díszkivilágításba öltöztetnek, és megnyitnak a szórakozni vágyó közönség előtt.

Az idei fellépők között valódi csemegének ígérkezik a Cseh Tamás emlékest, és a Csík zenekar koncertje, Presser Gábor vendégeskedésével. Emellett több külföldi fellépő is Debrecenbe látogat, például Désorden Publico (VEN), Futurebound & Metrik (UK), Hostage (UK), Argies (ARG) és a jól ismert Parov Stelar.


Természetesen a legjobb hazai zenék sem maradhatnak el:
Tankcsapda, Subscribe, Road, Depresszió, Fish!, Supernem, Alvin és a Mókusok, Republic, Edda, Deák Bill Blues Band, Mystery Gang, Paddy and the Rats, Irie Maffia,
Ladánybene 27, Copy ConKiscsillag, 30Y, Quimby, Vad Fruttik, Magashegyi Underground, HS7, Nemjuci, Kesh, Jurij,…
A koncertek mellett a hazai stand-up comedy műfaj legjava is fellép: Kiss Ádám, Mogács Dániel, Kőhalmi Zoltán és Beliczai Balázs.

Jegyárak: bérlet (júl. 5-ig) 11.500 Ft, (júl. 6-tól) 12.500 Ft
Napijegyek 0. nap (szerda) 2.500 Ft, a többi napra elővételben 4500 Ft, a helyszínen 4900 Ft

további információ: