2009. május 10., vasárnap

KHT hírek pakk

Jó tanulók, jó sportolók figyelmébe

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet ez évben is meghirdeti a BME „Jó tanuló, jó sportoló” ösztöndíj pályázatot.
Nevezési határidő: 2009. május 20.
További információ:
http://www.ehk.bme.hu/pages/hu/fm/palyazat/jo-tanulo-jo-sportolo-oesztoendij.php


Egyetemi BME Ösztöndíj!!!

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet pályázatot hirdet Egyetemi BME Ösztöndíjra. Egyetemi BME Ösztöndíjban nem részesülhet az a pályázó, akinek az előző aktív félévében a tanulmányi átlaga nem éri el a 4,0-t.
Pályázati adatlap kitöltése 2009. május 15. 12.00-ig lehetséges.
További információ az EHK honlapján:
http://www.ehk.bme.hu/pages/hu/fm/palyazat/egyetemi-bme-oesztoendij.phpHíd szakirányos építő2000-esek!

Aki szeretné, hogy induljon Vasbeton hidak és műtárgyak (BMEEOHS-SB2) kurzus a 2009/2010-es őszi félévben, az kérem támogassa erre vonatkozó kérvényünket, amelyet Lovas Antal dékán úrnak nyújtunk be.
Aki szívesen felvenné ősszel a tárgyat, küldje el a nevét és neptun kódját a gmgaal@yahoo.com (Gaál Gerzson Miklós), vagy a schnierer.gabor@gmail.com (Schnierer Gábor) címre minél hamarabb.


Elmarad a Nyavalyások című előadás!

Sajnos elmarad a Nyavalyások című előadás, május 20-án! Aki tudja legyen szíves visszahozni a jegyeket, a KHT irodába nyitvatartási időben! Elnézést a kellemetlenségekért!!

KHT

Nincsenek megjegyzések: