2010. szeptember 8., szerda

Diploma mellé felvehető tárgyak

Javaslat a Kari Tanulmányi Bizottság eljárási elveire a BSC/MSC
képzésekben diplomatervezés félévében felvehető tárgyak ügyében

BSC képzésben:

1. Az a hallgató, aki
a. teljesített legalább 210 kreditet, és
b. teljesítette a diplomamunka felvételéhez szükséges kritériumokat, azaz a mintatanterv szerinti kötelező, és kötelezően választható tárgyakat,kérvény nélkül veheti fel a diplomamunka tárgyat.

2. Az a hallgató, aki a korábbi szemeszterekben
a. összesen 204 kreditnél kevesebbet teljesített, vagy
b. a kritériumok teljesítéséhez olyan szakirányos tárgy kreditjei kellenek, amely kreditszáma magasabb, mint 3 vagy
c. a hiányzó szakirányos tárgyak összkreditszáma meghaladja az 5-öt, vagy
d. van olyan, a diplomamunka témájához szorosan kapcsolódó szakirányos tárgy, melyet nem teljesített, nem vehet fel diplomamunka tárgyat az adott szemeszterben.

3. A többi hallgató
a. A Kari Tanulmányi Bizottsághoz beadott kérvényben kérheti, hogy felvehesse a
diplomamunka tárgyat
b. De az engedély birtokában sem vehet fel (a diplomamunka tárggyal együtt) 36 kreditnél nagyobb terhelést.


MSC képzésben:
1. Az a hallgató, aki
a. teljesített az MSC képzésének mintatantervében szereplő tárgyak közül 54 kreditet, kérvény nélkül veheti fel a diplomamunka tárgyat.

2. A többi hallgató nem veheti fel a diplomamunka tárgyat az adott szemeszterben.

A Kari Tanulmányi Bizottsághoz a kérvényt Neptun rendszeren keresztül lehet beadni.

Budapest, 2010. augusztus 15.

Dr. Ádány Sándor
oktatási dékánhelyettes
Építőmérnöki Kar

Orosz Gábor
elnök
Építőmérnöki Kar
Kari Hallgatói Tanács

Nincsenek megjegyzések: