2010. szeptember 13., hétfő

Pályázz!!!!

„ICE HB diplomadíj pályázat fiatal építőmérnökök részére” (MMK együttműködésével)
A pályázaton való részvételre vonatkozó szabályok
1. A pályázatra magyar építőmérnök hallgatók és végzett építőmérnökök jelentkezhetnek.
2. A pályázat tárgya a hallgató/mérnök által az MSc fokozat megszerzéséhez valamely építőmérnöki témában
készített diplomamunka
3. A pályázatra benyújtandó diplomamunka oktatási intézménybe történő beadásának dátuma 2009. vagy 2010.
év lehet.
4. A diplomamunkának angol nyelvűnek kell lennie, de ez lehet az értékeléshez készített fordítás is. Angol
nyelvre történt fordítás esetén az eredeti magyar nyelvű dokumentumot is be kell nyújtani.
5. A diplomamunka részét képező terveket be lehet adni az eredeti nyelven, de magyar nyelvű eredeti tervek
esetén egy angol nyelvű jelmagyarázat szükséges (azaz a terveken szereplő magyar kifejezések felsorolása
a megfelelő angol fordításokkal).
6. A pályázóknak be kell nyújtani egy maximum fél A4-es formátumú oldal terjedelmű ismertető levelet annak
indoklására, miért érdemes a diplomamunka a díj odaítélésére.
7. A pályázatokhoz mellékelni kell a benyújtott diplomamunkára vonatkozóan egy ajánlást vagy értékelést -
mely tartalmazza az adott diplomamunkához kapcsolódó MSc fokozat dátumát - melyet egy egyetemi
oktatónak vagy professzornak kell kiállítania. Az ajánlást/értékelést angol nyelven kell elkészíteni és
terjedelemében nem haladhat meg egy A4-es formátumú oldalt.
8. A pályázóknak fel kell készülni arra, hogy egy összefoglaló ismertetést kell adniuk angol nyelven az
értékelést végzők részére, majd a díj odaítélése esetén ezt az angol nyelvű összefoglalást elő kell adniuk a
díjátadó ünnepségen.
9. A pályázatok benyújtásának határideje 2010. október 11.
10. A pályázatokat egy nyomtatott példányban és egy elektronikus formátumú másolatban kell benyújtani.
11. A pályázatokat a pályázati formanyomtatvánnyal együtt kell benyújtani.
12. A díjátadó ünnepségre 2010. novemberében kerül sor (dátum később pontosítva), a budapesti Makadám
Klubban, a Tierney Clarke Project díjátadó ünnepségével együtt.
13. A nyertes pályázó(k) részére a díjátadó ünnepségre történő utazás ésszerű költsége megtérítésre kerül,
amennyiben a főváros vonzáskörzetén kívül él(nek).
14. Az értékelő bizottságban részt vesz az ICE irányító testületének európai tagja, a Magyar Mérnöki Kamara
(MMK), a Tanácsadó Mérnökök Szövetségé (TMSz) és az ICE helyi magyarországi irodájának egy-egy
képviselője, valamint az ICE magyarországi képviselője.
15. Díjak:
Az első díjat annak a diplomamunkának ítélik oda, melyet a bizottság tagjai eredeti gondolatot tartalmazónak és
magas színvonalúnak, valamint a beadott pályázatok közül a legjobbnak értékelnek.
Az első díj magában foglalja a Magyar Mérnöki Kamara egy éves ingyenes tagságát, egy oklevelet és egy
medált, valamint az ICE egy éves ingyenes "graduate" tagságát, amennyiben a pályázó erre jogosult. (Az ICE
"graduate" tagságával kapcsolatban további információ a www.ice.org.uk címen található).
A különösen magas színvonalúnak értékelt egyéb pályázatok elismerő oklevélben részesülnek.
12. A nyertesek neve megjelenik a Magyar Mérnöki Kamara havi kiadványában és az ICE európai
hírlevelében.

Nincsenek megjegyzések: