2009. október 7., szerda

Az Egyetem elleni per végeredménye


Az alábbiakban közöljük a szeptember 30-án lezajlott Egyetem elleni per végeredményét az Egyetemi Hallgatói Képviselet tolmácsolásában.


Kedves Hallgatók!

Ezúton szeretnélek tájékoztatni benneteket a 2009. szeptember 30-án az Egyetem ellen lezajlott perről.

A per előzményeiről röviden. Mint azt ti is tudjátok az FTV módosítás után megjelent az 51/2007-es Kormányrendelet, amely a felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól, és az általuk fizetendő egyes térítésekről szól. Emiatt új szabályok kerültek bevezetésre rendszeres szociális ösztöndíjak meg/ odaítélésekor. A fenti rendelet megnevezett két rászorultsági kategóriát, s ezen csoportokhoz egyben egy kiosztandó minimum összeget rendelt. Az 1. rászorultsági kategóriába kerültek a nagycsaládos hallgatók, akik részére a jogszabály alapján minimum 23.800 Ft-ot kell(ett) fizetnünk. Ha ezt az összeget egyetem összes nagycsaládos hallgatójának kiutaltuk volna, akkor a leginkább rászoruló, de egyik kategóriába sem tartozó diákok nem részesülhettek volna szociális ösztöndíjban.

Felvettük a kapcsolatot a Jogi Csoporttal, akik elmondták, hogy a rendelet e témában nem egyértelmű, kétféle módon is értelmezhető. Egyrészt minden hallgatónak jár az a bizonyos összeg a szociális helyzetüktől függetlenül. Másrészt pedig ezen diákok esetében is vizsgálandó a szociális helyzet, s csak akkor kell kiutalnunk részükre a 11.900 Ft vagy 23.800 Ft, amennyiben elérik az általunk megszabott minimum ponthatárt. Mi úgy gondoltuk, hogy ezen második értelmezés mentén állapítjuk meg a rendszeres szociális ösztöndíjat, hiszen mindenképpen ez igazságosabb a hallgatókkal szemben.

A 2008/09-es tanév tavaszi félévében is így jártunk el. Azaz elutasítottuk azon rászorultsági kategóriába eső hallgatók pályázatát, akik nem érték el a minimum pontszámot. Tettük ezt azzal a nagycsaládos hallgatóval is, aki a rendeletre hivatkozva először a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz fordult az elutasított pályázata miatt. A bizottság nem talált eljárási hibát a pályázat elbírálása során, így visszautasította a fellebbezést. A hallgató továbbra sem hagyta annyiban az ügyet, és a bírósághoz fordult, beperelve az Egyetemet. Erre a perre került sor 2009. szeptember 30-án szerdán.

Örömmel tudatom veletek, hogy az Egyetem megnyerte a pert. A bíró is belátta, hogy mi ténylegesen a hallgatók érdekeit tartjuk szem előtt, s jogszerűen jártunk el az adott hallgatóval is. A következőkben néhány tájékoztató adatot olvashattok ami a bíróságot is meggyőzte. 2008/09-es tanév tavaszi félévben a 14.187 nappali tagozatos államilag finanszírozott hallgatóból 3664 pályázott, s ebből 3382 el is nyerte a szociális ösztöndíjat. Maximum kb 75.000 Ft egy főre jutó jövedelem esetén lehetett nyertes a pályázat. A nagycsaládos hallgatók között voltak kiugró 140-160.000 Ft-os egy főre jutó jövedelmek is. Emellett legalább 50 olyan hallgató pályázatát is elutasítottuk, akik esetében az átlagjövedelem kisebb volt, mint a fenti diáknál. Ezek az adatok önmagukban is beszédesek.

Ugyanakkor kiderült, hogy a jogalkotónak is valami ilyesmi lehetett a szándéka, mivel az 51/2007-es rendelet 2009. szeptemberében ismét módosult. Most már szerepel benne azon kitétel, hogy csak akkor kell a rászorultsági kategóriába eső hallgató részére a megadott összeget kiutalni, ha az eléri az egyetem által megszabott minimumot.

Egyetemi Hallgatói Képviselet

Nincsenek megjegyzések: