2009. december 18., péntek

Támpont hírek

TÁMPONT AKTUÁLIS
Mindig aktuális információkhoz szeretnél jutni? Nem szeretnél lemaradni semmiről? Mi összegyűjtünk és közzéteszünk minden tanulmányokkal, pénzügyekkel, külföldi ösztöndíjakkal, pályázatokkal kapcsolatos információt. A Támpont Aktuálist megtalálod a www.tampont.bme.hu címen.

FETA KÉRDŐÍV
A Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület (röviden: FETA) kérdőívet készített a fiatalok életvezetési stratégiáinak, problémáinak és mentálhigiénés állapotának felmérésére.
A vizsgálat célja, hogy jobban megértsék a fiatalok problémáinak természetét, jobban meg tudják tervezni, a fiatalok igényeihez és szükségleteihez tudják igazítani a mentálhigiénés szakszolgáltatásokat.
Segítségeddel Te is hozzájárulhatsz ahhoz, hogy kialakulhasson egy hallgatóközpontú egyetemi tanácsadó hálózatot.
A kérdőívet megtalálod a www.feta.hu/felmeres2009 oldalon.

VIZSGAIDŐSZAK
Hagyományos képzésen (7 hét): 2008. december 14. (hétfő) - 2009. január 29. (péntek)
Kétlépcsős képzésen (6 hét): 2008. december 19. (szombat) - 2009. január 29. (péntek)
Hagyományos képzés pótlási időszaka: 2008. december 14. (hétfő) - 2009. január 08. (péntek)
Kétlépcsős képzés pótlási időszaka: 2008. december 11. (péntek) - 2009. január 21. (csütörtök)
Kétlépcsős képzéshez tartoznak a BSc, BA alapképzésben, az MSc, MA képzésben résztvevők és az osztatlan ötéves képzésben résztvevő építészek.
Hagyományos képzéshez tartoznak a hagyományos 10 féléves, a 6 féléves alapképzésben és a kiegészítő képzésben résztvevő hallgatók.

VIZSGÁRA JELENTKEZÉS
Vizsgajelentkezési időszak a szorgalmi időszak tizenharmadik hetének első munkanapján 18:00-kor kezdődik és a vizsgaidőszak utolsó napján 23:59-ig tart. A Központi Tanulmányi Hivatal a vizsgajelentkezési időszak kezdete előtt az esetleges jogtalan vizsgajelentkezéseket törli.
A Neptun rendszeren keresztül csak akkor tudsz vizsgára jelentkezni, ha nincs díjtartozásod az Egyetem felé. Adott vizsgára a vizsgát megelőző munkanap 12:00-ig jelentkezhetsz fel és le a Neptun Rendszerben. Ha ezt elmulasztod, az automatikusan igazolatlan távolmaradást jelent a vizsgáról, amiért alkalmanként 3000 Ft díjat kell fizetned.

TANTÁRGYFELVÉTEL
A következő félév tantárgyaira előzetesen jelentkezni (azaz a tantárgyakat felvenni, leadni illetve kurzust változtatni) a vizsgaidőszak első napjától kezdve lehet a Neptun Rendszerben.
Bővebb információt a www.tampont.bme.hu weboldal Tanulmányok menü Tantárgyak almenüjében találsz.

SZÁMLA ÉS ADÓIGAZOLÁS IGÉNYLÉS
Hamarosan kiírásra kerül a költségtérítés. Ne felejts el igényednek megfelelően, költségtérítésedről számlát vagy adóigazolást kérni. Amennyiben térítési kötelezettségedet úgy szeretnéd teljesíteni, hogy arról számlát állítsanak ki, akkor a www.tampont.bme.hu oldal, Térítések menü, Befizetések almenü, Befizetés banki átutalással menüpontban leírtak szerint kell eljárnod. Számla kiállítását csak költségtérítésed kirovása UTÁN kezdeményezheted.
Ha nem kérsz számlát, akkor gyűjtőszámlás befizetéssel tudod teljesíteni befizetési kötelezettségedet és egy adóévben egy magánszemély részére adójóváírásra jogosító igazolást kérhetsz. A gyűjtőszámlás befizetéshez a www.tampont.bme.hu oldal, Térítések menü, Bef izetések almenü, Gyűjtőszámlás befizetés menüpontban találsz részletes útmutatót.
A Támpont Irodában is állunk szíves rendelkezésetekre.

HALLGATÓI SZÁMÍTÓGÉP KÖZPONT
Minden BME hallgató ingyenesen használhatja az R épület III. és IV. emeletén található Hallgatói Számítógép Központot (röviden a HSZK-t), a regisztráció mindössze pár perc. Bővebb információ a www.hszk.bme.hu weboldalon található.

LAKY TERÉZ KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJ
A pályázat célja a megadott témakörökben történő tudományos kutatás elvégzésének, ennek nyomán tudományos munka megírásának vagy azzal egyenértékű alkotás (szakdolgozat, diplomadolgozat, TDK) elkészítésének támogatása. Terveink szerint a nyertes pályázók tudományos munkái az ösztöndíj pályázatot bemutató kiadványban is megjelennek.
A további részletek megtalálhatók a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a SEED Alapítvány honlapján. A pályázatok leadási határideje 2009. december 31.

WEIDENFELD SCHOLARSHIP
A University of Oxford közzétette az Institute for Strategic Dialogue (ISD) által finanszírozott Weidenfeld egyetemi ösztöndíjak pályázatára szóló felhívását a 2010/11-es tanévre. Az ösztöndíjak kiemelten fontos földrajzi területeken a jövő vezetőinek a képzését kívánják elősegíteni. Az ösztöndíjat elnyerők teljes-idős képzésben vehetnek részt a University of Oxford megfelelő intézményében. A pályázatokat bármely szakmai területre be lehet nyújtani.
A további részletek megtalálhatók az intézmény honlapján. A pályázatok leadási határideje orvostudományi és filozófiai tárgyban 2010. január 8., minden egyéb esetben január 22.

VULCANUS IN JAPAN
Az EU-Japán Ipari Együttműködési Központ a 2010/11. tanévre is meghirdette a Vulcanus in Japan programot, amely négyhónapos intenzív japán nyelvtanfolyamot és nyolchónapos szakmai gyakorlatot tesz lehetővé vezető japán ipari vállalatoknál. A pályázat keretében várhatóan 45-50 hallgató kaphat ösztöndíjat az Európai Unióból.
A további részletek megtalálhatók a program honlapján. A pályázatok leadási határideje 2010. január 20.

VISEGRÁDI ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM
A Visegrádi Ösztöndíj Programot a Nemzetközi Visegrád Alap hozta létre azzal a céllal, hogy támogassa a visegrádi államok (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) fiatal egyetemi hallgatóinak, PhD hallgatóinak és kutatóinak a mobilitását. Az ösztöndíjat elnyerő hallgatók kategóriánként eltérő összegű támogatást kapnak. Ez az összeg félévente 2300 Euró, a támogatási idő pedig 1 és 4 félév között változhat. A fogadó intézmény is részesül támogatásban.
A további részletek megtalálhatók a Visegrádi Alap honlapján. A jelentkezési határidő 2010. január 31.

BAYHOST
A Bajor Tudományos, Kutatási és Művészeti Minisztérium ösztöndíjat ír ki a 2010/11-es tanévre Bulgária, Horvátország, Csehország, Magyarország, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia és Ukrajna diplomásai számára. Az ösztöndíj egy bajor egyetemen folytatott doktori és posztgraduális tanulmányok finanszírozását támogatja.
További részletek a Bayhost honlapján találhatók. Az online jelentkezés határideje 2010. február 15.

Nincsenek megjegyzések: