2009. december 2., szerda

Tárgykövetelményi változások!

A Magasépítési Tanszékkel folytatott tárgyalásoknak a következő eredménye született:

Magasépítéstan alapjai (BMEEOMEAT20), a Magasépítéstan I. (BMEEOMEAS12), valamint a Magasépítéstan II. (BMEEOMEAS13) tantárgyak követelményeinek módosításáról:

A féléves jeggyel záruló tárgyaknál (Magasépítéstan alapjai és Magasépítéstan I.) az eredményes teljesítés feltétele: megfelelő számú jelenlét, elégséges ZH, illetve ED, részhatáridőre aláírt és beadott tervek, és a tervek osztályzatából számított átlag 2,0-t elérő értéke.

Vizsgás tárgynál (Magasépítéstan II.) az aláírás megszerzésének feltétele: megfelelő számú jelenlét, elégséges ED, részhatáridőre aláírt és beadott tervek, és a tervek osztályzatából számított átlag 2,0-t elérő értéke.

A tervfeladatok aláíratása csak a szorgalmi időszak végéig, 2009. december 11-ig lehetséges, gyakorlatokon és az oktató konzultációs időpontjában.

A 3. részfeladat beadásának napja 2009. december 11. Ennek a feladatnak pótlási díj megfizetése melletti pótbeadása lehetséges 2009. december 21-én 10-12 óra között.

Beadni csak oktatói végaláírással ellátott rajzot lehet.

KHT

Nincsenek megjegyzések: