2010. május 3., hétfő

BME "Jó tanuló, jó sportoló" pályázat!

Pályázati felhívás

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet ez évben is meghirdeti a BME „Jó tanuló, jó sportoló” ösztöndíj pályázatot. Jutalomban részesülnek a tanulmányokban és sportban egyaránt kiváló eredményt elért hallgatók.

A pályázaton részt vehet minden, első alap, mester vagy osztatlan képzésben résztvevő, nappali tagozatos BME hallgató, amennyiben az adott szakot a 2009/2010-es tanévben és mesterképzésben kezdte, akkor tanulmányi pontszámát a 2009/2010 tanév 1. félévi eredményével, minden egyéb esetben a 2008/09. tanév 2. és 2009/2010 1. félévi tanulmányi eredményével, illetve a 2009. évben elért legjobb sporteredményével.

BME „Jó tanuló, jó sportoló” ösztöndíjban nem részesülhet az a pályázó, aki legalább a 3.00 tanulmányi átlagot nem éri el bármely félévben, illetve ha az alább feltüntetett sportkategóriák egyikéből sem tud eredményt felmutatni. A BME „Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíj” az aktuális félévben kapható, egyszeri alkalommal.

Egy hallgató egy félévben egy pályázatot adhat be. A BME által meghirdetett és elnyert ösztöndíjjakkal együttesen pályázható és kapható.

Az elbírálás szempontjai:
Tanulmányi eredmény Sport eredmény
Tanulmányi átlag (nem ösztöndíj átlag)

Kategóriák:
Olimpia (egyéni/csapat)
EB/VB (egyéni/csapat)
UNIVERSIADE (egyéni/csapat)
Magyar bajnokság (egyéni/csapat)
MEFOB (egyéni/csapat)
Országos verseny (egyéni/csapat)
Universitas (egyéni/csapat)
Heraklész program, „A” válogatott tagság

A pályázathoz kapcsolódó igazolásokról:

A pályázathoz csatolni kell:
a hiánytalanul kitöltött adatlapot
a szakosztály vezetőjének ajánlását és igazolását az elért sporteredményről
az értesítési címet

Egyéb tudnivalók:

Nevezési lap átvehető a Testnevelési Központban (St. Épület 323.)
Nevezési határidő: 2010. május 14.

A pályázati adatlapot a Testnevelési Központban (St. Épület 323.) kell leadni, továbbá a http://palyazat.sc.bme.hu/ weboldalon is jelentkezni kell.

Az ünnepélyes díjkiosztó ünnepséget 2010. júniusban tartjuk a Rektori Tanácsteremben.
Valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmazó pályázat kizárásra kerül. Nem a kiírás szerint benyújtott vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázatokkal nem áll módunkban foglalkozni.

A pályázatokat az EHK a Testnevelési Központtal együtt bírálja el. Az odaítélő bizottság tagjai a pályázaton pénzbeli jutalomban nem részesülhetnek. Felszólalási szándékot a pályázat elbírálása ellen az értesítéstől számított 15 napon belül a palyazat@sc.bme.hu címre küldött e-mailben lehet jelezni. Ezt követően e-mailben egyeztetett személyes találkozóra kerülhet sor.

Nincsenek megjegyzések: