2010. augusztus 7., szombat

BME Egyetemi Napok- Diákrektor választás 2010

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM DIÁKNAPOK 2010

DIÁKREKTOR VÁLASZTÁSI REND

Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i Diáknapok szervezői bizottsági üléseken hozott határozattal
elfogadta a BME Diáknapok Szervező Bizottsága a 2010. július 31-i ülésén.
Hatályba lépett: 2010. augusztus 5-én

- 2 -
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Diáknapok Szervezőbizottsága (a továbbiakban: Bizottság) az Egyetemi Hallgatói Képviselet (a továbbiakban: EHK) felhatalmazása alapján a Diáknapok diákrektor választási rendjét az alábbiakban állapítja meg:
1. § A diákrektor választás menete
(1) Az Diáknapok bármely résztvevő csapata indíthat diákrektort a Diáknapok rektori címének elnyerésére.
(2) Minden csapat csak egy jelöltet indíthat.
(3) A jelölés minden évben augusztus 5-től augusztus 29-ig tart.
(4) A jelölés menete: minden jelöltnek fényképmelléklettel rendelkező 1 oldalas pályázatban kell összefoglalnia rátermettségét és rektori programját. A pályázatot augusztus 29. 23:59-ig kell eljuttatnia a Bizottság illetékes tagjához.
(5) A választás menete: a Bizottság augusztus 31-én 23:59-kor a Diáknapok facebook oldalán hírként nyilvánosságra hozza a jelöltek nevét és pályázatát. Ezután a Diáknapok kezdetéig, azaz szeptember 14. 17:00-ig lehet a jelölteket „lájkolni”.
(6) Az a jelölt nyeri el a Diákrektor címét, akinek a legtöbb szavazata van.
(7) Az eredményt szeptember 14-én a 19:00-kor kezdődő koncert előtt hirdeti ki az Bizottság.
2. § A diákrektor
(1) A Diáknapok kinevezett vezetője a diákrektor. Címét a Diáknapok kezdetétől a rendezvény lezárásáig viseli.
(2) A diákrektor „all access” belépő használatára jogosult, hogy a Diáknapok minden polgárával és fellépőjével találkozhasson.
(3) A diákrektor képviselőként eljár és dönt mindazon diákéleti ügyekben, amelyeket a Diákrektor Választási Rend és diákrektori utasítás nem utal más személy vagy testület hatáskörébe.
(4) A diákrektor teljes jogkörben képviseli a Diáknapokat, ennek során jogokat és kötelezettséget visel.
(5) A diákrektor felelős:
a) a Diáknapok kiemelkedő szintű diákéleti aktivitásáért,
b) az egészséges és biztonságos szórakozás feltételeiért,
c) a résztvevők jó hangulatának megteremtéséért,
d) a Diáknapok résztvevőinek használatába adott, illetve tulajdonában lévő vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért,
e) a Diáknapok szórakozni vágyó résztvevőinek megfelelő mennyiségű védőital bevitelének ellenőrzéséért.
(6) A diákrektor:
a) ellátja a Diáknapok hangulatfelelősi posztját,
b) egyetemi szinten irányítja és összehangolja a szórakozni vágyók igényeit,
c) gyakorolja a Diáknapokon a rektori utasítások kiadási és terjesztési jogkörét,
d) köteles legalább 2 jelképet választania, amelyeket a diákrektor választás kihirdetésekor és az utasítások kiadásakor viselni köteles.
(7) A diákrektor rendszeresen tájékoztatja a Bizottságot határozatainak végrehajtásáról, beszámol a Bizottság által ráruházott hatáskörben hozott, illetve valamennyi más jelentős intézkedésről,
(8) A diákrektor feladatai ellátása és hatáskörének gyakorlása során általános utasítási és intézkedési joggal rendelkezik a 2010-es Diáknapok ideje alatt, nem utasíthatja azonban a Bizottságot, a Diáknapok dolgozóit és a hallgatókat.
- 3 -
3. § Magasabb vezetői utasítás kiadása
(1) A diákrektort a Diáknapok ideje alatt, a rendezvény területén megilleti utasítás adásának a joga (diákrektori utasítás). Az utasítás csak a rendezvény végéig és nem kötelező érvényűen vonatkozik a fesztiválozókra.
(2) A diákrektori utasítás kihirdetésének módját a diákrektor és kabinetje határozza meg.
(3) A vezetői utasítások a Bizottság által visszavonhatók. A visszavonásról a kibocsátással megegyező módon értesíteni kell az érintetteket.
(4) A diákrektor a vezetői jogot személyesen gyakorolja, át nem ruházhatja.

Budapest, 2010.07.29.

Orbán Balázs s.k.
legfőbb főszervező

Nincsenek megjegyzések: