2009. március 9., hétfő

Támpont hírlevél

KÉSIK A BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJ


Késve kezdődnek meg a 2008/2009-es tanév tavaszi félévének Bursa Hungarica ösztöndíj kifizetései. A késedelem okaként az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága egy új elektronikus pályázatkezelő szoftver munkába állítását jelölte meg. Az első kifizetések pontos dátuma még nem ismert.

Kérdéseitekkel az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságához fordulhattok az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Tel: (1) 301-32-66; (1) 301-32-68
E-mail: bursa@bursa.hu
Web: www.bursa.hu

Két olyan pályázatra szeretnénk felhívni a figyelmeteket, amelyek jelentkezési határideje nemrég változott.GE FOUNDATION


A GE Foundation hároméves ösztöndíjra szóló pályázatot írt ki kiemelkedő tanulmányi eredményekkel rendelkező másodéves hallgatók számára.
További részletek az IIE honlapján találhatók. A módosult jelentkezési határidő 2009. március 13.FLORIDA INSTITUTE OF TECHNOLOG


Az EU által finanszírozott ösztöndíj lehetővé teszi a BME VIK villamosmérnöki BSc képzésében részt vevő hallgatók számára, hogy a 2009/2010. tanévet a Florida Institute of Technology egyetemen töltsék. A program hallgatócsere formájában zajlik, az érkező amerikai hallgatók számával megegyező (várhatóan 2-3) hallgató nyerhet ösztöndíjat (1000 Eur/hónap és 1000 Eur utazási támogatás).
A további részletek a program honlapján találhatók. A pályázatok leadásának módosult határideje 2009. március 13.
Támpont Iroda


1111 Budapest, Műegyetem rakpart 7-9. R épület földszint


Tel.: (1) 463-3838; Fax: (1) 463-3869


E-mail: tampont@sc.bme.hu Honlap: http://www.tampont.bme.hu

Nincsenek megjegyzések: